వాక్యూమ్ ఇన్సులేటెడ్ పైప్ సిరీస్

  • వాక్యూమ్ ఇన్సులేటెడ్ పైప్ సిరీస్

    వాక్యూమ్ ఇన్సులేటెడ్ పైప్ సిరీస్

    వాక్యూమ్ ఇన్సులేటెడ్ పైప్ (VI పైపింగ్), అంటే వాక్యూమ్ జాకెట్డ్ పైప్ (VJ పైపింగ్) అనేది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్, లిక్విడ్ నైట్రోజన్, లిక్విడ్ ఆర్గాన్, లిక్విడ్ హైడ్రోజన్, లిక్విడ్ హీలియం, LEG మరియు LNGలను బదిలీ చేయడానికి, సంప్రదాయ పైపింగ్ ఇన్సులేషన్‌కు సరైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించబడుతుంది.